ข้อสอบปลายปี ชั้น ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561  โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

6646

ข้อสอบปลายปี ชั้น ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561
โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

สวัสดีครับ   ครูอัพเดตดอทคอม   มีสิ่งดีๆมาฝากคุณครูเช่นเคยครับ   ในครั้งนี้เป็น ข้อสอบปลายปี  ระดับ ประถมศึกษาจำนวน 4 วิชา  เป็นข้อสอบเผยแพร่จาก  สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  เปิดให้คุณครูดาวน์โหลดฟรี  ซึ่งข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561  ประกอบด้วย
– โครงสร้างข้อสอบ
– ข้อสอบ
– กระดาษคำตอบ
– เฉลย

ข้อสอบปลายปี ชั้น ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561  โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!
ข้อสอบปลายปี ชั้น ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

 

 

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มา    สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.