ข้อสอบปลายปี ชั้น ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561  โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

8919

ข้อสอบปลายปี ชั้น ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561
โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

สวัสดีครับ   ครูอัพเดตดอทคอม   มีสิ่งดีๆมาฝากคุณครูเช่นเคยครับ   ในครั้งนี้เป็น ข้อสอบปลายปี  ระดับ ประถมศึกษาจำนวน 4 วิชา  เป็นข้อสอบเผยแพร่จาก  สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  เปิดให้คุณครูดาวน์โหลดฟรี  ซึ่งข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561  ประกอบด้วย
– โครงสร้างข้อสอบ
– ข้อสอบ
– กระดาษคำตอบ
– เฉลย

ข้อสอบปลายปี ชั้น ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561  โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!
ข้อสอบปลายปี ชั้น ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

 

ภาษาไทย ป.2
https://dl.n00m.com/2411.ภาษาไทยป.2.zip

ภาษาไทย ป.4
https://dl.n00m.com/9882.ภาษาไทยป.4.zip

ภาษาไทย ป.5
https://dl.n00m.com/2063.ภาษาไทยป.5.zip

 

คณิตศาสตร์ ป.2
https://dl.n00m.com/4524.คณิตศาสตร์ป.2.zip

คณิตศาสตร์ ป.4
https://dl.n00m.com/1975.คณิตศาสตร์ป.4.zip

คณิตศาสตร์ ป.5
https://dl.n00m.com/2226.คณิตศาสตร์ป.5.zip

 

วิทยาศาสตร์ ป.2
https://dl.n00m.com/8997.วิทยาศาสตร์ป.2.zip

วิทยาศาสตร์ ป.4
https://dl.n00m.com/8488.วิทยาศาสตร์ป.4.zip

วิทยาศาสตร์ ป.5
https://dl.n00m.com/9209.วิทยาศาสตร์ป.5.zip

 

ภาษาอังกฤษ ป.2
https://dl.n00m.com/5310.ภาษาอังกฤษป.2.zip

ภาษาอังกฤษ ป.4
https://dl.n00m.com/97611.ภาษาอังกฤษป.4.zip

ภาษาอังกฤษ ป.5
https://dl.n00m.com/56812.ภาษาอังกฤษป.5.zip

 

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มา    สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.