ข้อสอบปลายปี ชั้น มัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2561 โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

4565

ข้อสอบปลายปี ชั้น มัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2561
โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

สวัสดีครับ   ครูอัพเดตดอทคอม   มีสิ่งดีๆมาฝากคุณครูเช่นเคยครับ   ในครั้งนี้เป็น  ข้อสอบปลายปี  ระดับ มัธยมศึกษาจำนวน 4 วิชา เป็น ข้อสอบมัธยม ในระดับชั้น ม.1-2 เป็นข้อสอบเผยแพร่จาก  สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  เปิดให้คุณครูดาวน์โหลดฟรี  ซึ่ง ข้อสอบปลายปี ชั้นมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2561  ประกอบด้วย
– โครงสร้างข้อสอบ
– ข้อสอบ
– กระดาษคำตอบ
– เฉลย

 

ข้อสอบปลายปี ชั้น มัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2561 โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!
ข้อสอบปลายปี ชั้น มัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2561 โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  คุณครูดาวน์โหลดฟรี !!!

 

ภาษาไทย ม.1
https://dl.n00m.com/6781.ภาษาไทยม.1.zip

ภาษาไทย ม.2
https://dl.n00m.com/9062.ภาษาไทยม.2.zip

 

คณิตศาสตร์ ม.1
https://dl.n00m.com/4563.คณิตศาสตร์ม.1.zip

คณิตศาสตร์ ม.2
https://dl.n00m.com/954.คณิตศาสตร์ม.2.zip

 

วิทยาศาสตร์ ม.1
https://dl.n00m.com/6245.วิทยาศาสตร์ม.1.zip

วิทยาศาสตร์ ม.2
https://dl.n00m.com/8016.วิทยาศาสตร์ม.2.zip

 

ภาษาอังกฤษ ม.1
https://dl.n00m.com/7007.ภาษาอังกฤษม.1.zip

ภาษาอังกฤษ ม.2
https://dl.n00m.com/1098.ภาษาอังกฤษม.2.zip

 

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มา    สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.