ข้อสอบอัจฉริยภาพ ป.3 ป.6 พร้อมเฉลย สสวท.เผยแพร่ข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2554 – 2564 พร้อมเฉลย

3123

ข้อสอบอัจฉริยภาพ ป.3 ป.6 พร้อมเฉลย สสวท.เผยแพร่ข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2554 – 2564 พร้อมเฉลย

ข้อสอบอัจฉริยภาพ ป.3 ป.6 พร้อมเฉลย สสวท.เผยแพร่ข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2554 – 2564 พร้อมเฉลย

ข้อสอบอัจฉริยภาพ ป.3 ป.6 พร้อมเฉลย สสวท.เผยแพร่ข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2554 – 2564 พร้อมเฉลย
ข้อสอบ อัจฉริยภาพ ป.3 ป.6 พร้อมเฉลย สสวท.เผยแพร่ข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2554 – 2564 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ อัจฉริยภาพ ป.3 ป.6 พร้อมเฉลย สสวท.เผยแพร่ข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2554 – 2564 พร้อมเฉลย ทางเว็ปไซต์ https://genius.ipst.ac.th/ โดยเป็นข้อสอบ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 – 2564 พร้อมเฉลย

ข้อสอบอัจฉริยภาพ ป.3 ป.6 พร้อมเฉลย สสวท.เผยแพร่ข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2554 – 2564 พร้อมเฉลย
ข้อสอบ อัจฉริยภาพ ป.3 ป.6 พร้อมเฉลย สสวท.เผยแพร่ข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2554 – 2564 พร้อมเฉลย

ดาวโหลดข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2554 – 2564 พร้อมเฉลย ตามลิงก์ข้างล่างนี้ค่ะ

ข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)  

ข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)

  ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)

 ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)

 ประจำปี 2560 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 (เฉลยคำตอบ)  ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2563 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2564 (เฉลยคำตอบ)

ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประจำปี 2554  (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)

ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2561  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2563 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2564 (เฉลยคำตอบ)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ทุน สควค.ปีการศึกษา 2566 ทุนโครงการ สควค.หรือ ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566