ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 63 พร้อมเฉลย และ ม.3 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ. สอบ ปี 2564

14004

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 63 พร้อมเฉลย และ ม.3 พร้อมเฉลยข้อสอบ  สทศ. สอบ ปี 2564 เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563ข้อสอบ o-net ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ. สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข้อสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ. มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สอบ ปี 2564
ตามที่ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 63 พร้อมเฉลยและ ม.3 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ.
ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 63พร้อมเฉลย
ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 63 พร้อมเฉลย และ ม.3 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ.

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ดาวน์โหลดเลย !!  ข้อสอบ โอเน็ต (O-NET) ป. 6 และ ม.3

  1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
  2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบ o-net ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลยข้อสอบ ได้ที่นี่

ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ ปี 2564

– ข้อสอบวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่!!!

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศผลสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2563 ผลสอบ o-net ป.6 

ข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ ปี 2564

– ข้อสอบวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่!!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สทศ.