ข้อสอบโอเน็ต2565 ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย o-net 65 ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2564 กำหนดสอบ กุมภาพันธ์ 2565

1263

ข้อสอบโอเน็ต2565 ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย o-net 65 ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2564 กำหนดสอบ กุมภาพันธ์ 2565

ข้อสอบโอเน็ต2565 ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย o-net 65 ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2564 กำหนดสอบ กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.6 สอบวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

ข้อสอบโอเน็ต2565 ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย o-net 65 ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2564 กำหนดสอบ กุมภาพันธ์ 2565
ข้อสอบโอเน็ต2565 ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย o-net 65 ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2564 กำหนดสอบ กุมภาพันธ์ 2565

ข้อสอบโอเน็ตในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเฉลย 2565 o-net

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ ข้อสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร) พร้อมเฉลย 2565 o-net

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดที่นี่
วิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดที่นี่
วิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่
วิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดที่นี่
วิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดที่นี่
วิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่
วิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดที่นี่
วิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดที่นี่
วิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่
วิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ PA1 PA2 PA3 แบบบันทึกข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ไฟล์ doc & word ข้อตกลง PA ดาวน์โหลดที่นี่

ลิงก์ดาวน์โหลด คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคํา อ่านแจกลูกสะกดคํา โดยสถาบันภาษาไทย สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริตหลักสูตรต้านทุจริต ปฐมวัย ป.1-ม.6 ครบทุกชั้น ดาวน์โหลดที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/