ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย

596

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย

ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย

advertisement

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย
ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ระดับชั้นม.3 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ม.3 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต ระดับชั้นม.3 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ม.3 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ม.3) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบo-net รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์

advertisement

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลยข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 พร้อมเฉลย

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบO-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปี การศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

Test BlueprintO-NETม.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)