ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2355

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ระบบการทดสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ระบบ การทดสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ระบบการทดสอบ ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับนักเรียน ที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์) และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษาฯ)

ระบบการทดสอบออนไลน์ ที่ สทศ. พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานง่าย ทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา แบบทดสอบมีมาตรฐาน  สามารถทราบรายงานผลคะแนน หลังการทดสอบทันที และผู้ทดสอบทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา จากระบบดังกล่าว

คู่มือแนะนำการเข้าใช้ระบบการทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

การเข้าใช้งาน ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net ป.6 ม.3 ม.6 สามารถทำได้ดังนี้

  • ทำการลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดย สามารถลงทะเบียนใหม่ หรือ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วย Social Network ได้
    ระบบการทดสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
    ระบบ การทดสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

    ลิงค์ลงทะเบียนใช้งานระบบการทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

  • เมื่อเข้าสู่ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net ป.6 ม.3 ม.6 แล้วให้กดเมนูไปที่หน้าแรก แล้วสามารถ เลือกรายวิชา และ ระดับชั้นที่ต้องการทำแบบทดสอบได้เลย

ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ระบบการทดสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ระบบการทดสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่