กางข้อมูล!! 5 ปีต่อจากนี้ ข้าราชการครู เกษียณ 116,990 คน (พ.ศ. 2562-2566)

9184

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษามาฝากเช่นเคยครับ โดยในวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง 5 ปีต่อจากนี้ จะมี ข้าราชการครู เกษียณ 116,990 คน (พ.ศ. 2562-2566) ที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้นในการเพื่อประกอบบรรยาย “การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย” โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งข้อมูลชุดนี้อาจจะทำให้พอมองเห็นว่าจะมีการบรรจุข้าราชการครูเข้ามาในระบบจากการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีไว้ สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ หรือ การบรรจุนักศึกษาโครงการทุนต่างๆ เพิ่มขึ้นเท่าใด

โดยจากการเปิดเผยข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ที่ครบเกษียณอายุราชการในอีก 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2556 = 11,395 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2557 = 16,039 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2558 = 21,348 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2559 = 25,611 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2560 = 26,505 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2561 = 27,952 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2562 = 28,246 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2563 = 26,372 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2564 = 23,133 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2565 = 20,983 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2566 = 18,256 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2567 = 14,944 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2568 = 11,299 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2569 = 8,314 คน

จำนวนข้าราชการครูฯ เกษียณ ปี พ.ศ. 2570 = 7,566 คน

เมื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ที่ครบเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2562-2566) พบว่าจะมีข้าราชการครูที่จะเกษียณ จำนวน 116,990 คนครับ

ข้าราชการครู เกษียณ 116,990 คน (พ.ศ. 2562-2566)
ข้าราชการครู เกษียณ 116,990 คน (พ.ศ. 2562-2566)
ข้าราชการครู เกษียณ 116,990 คน (พ.ศ. 2562-2566)
ข้าราชการครู เกษียณ 116,990 คน (พ.ศ. 2562-2566)
ข้าราชการครู เกษียณ 116,990 คน (พ.ศ. 2562-2566)
ข้าราชการครู เกษียณ 116,990 คน (พ.ศ. 2562-2566)
ข้าราชการครู เกษียณ 116,990 คน (พ.ศ. 2562-2566)
ข้าราชการครู เกษียณ 116,990 คน (พ.ศ. 2562-2566)

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >> ครูอัพเดตดอทคอม