ข้าราชการที่บรรจุใหม่ หรือสมาชิก กบข. รุ่นหลังปี 2540 มีสิทธิ์ได้รับบำนาญหรือไม่

9083
ข้าราชการที่บรรจุใหม่ หรือสมาชิก กบข. รุ่นหลังปี 2540 มีสิทธิ์ได้รับบำนาญหรือไม่
ข้าราชการที่บรรจุใหม่ หรือสมาชิก กบข. รุ่นหลังปี 2540 มีสิทธิ์ได้รับบำนาญหรือไม่

ข้าราชการที่บรรจุใหม่ หรือสมาชิก กบข. รุ่นหลังปี 2540 มีสิทธิ์ได้รับบำนาญหรือไม่

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สมาชิก กบข.มาฝากสมาชิกทุกท่านค่ะ.              โดยเพจเฟซบุ๊ก  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข ) ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับ ข้าราชการที่บรรจุใหม่ หรือสมาชิก กบข. รุ่นหลังปี 2540 มีสิทธิ์ได้รับบำนาญหรือไม่ ซึ่งได้คำตอบดังนี้ค่ะ

คำถาม: ข้าราชการบรรจุใหม่ หรือสมาชิก กบข. รุ่นหลังปี 2540 ยังได้รับบำนาญอยู่ไหม ?
คำตอบ: ไม่ว่าสมาชิก กบข. จะบรรจุเข้ารับราชการเมื่อไหร่ ก็ยังมีสิทธิ์เลือกรับเงินบำเหน็จ หรือ บำนาญจากกรมบัญชีกลาง และยังได้รับเงินก้อนจาก กบข. อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ การรับเงินก้อนจาก กบข. ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกตัดสินใจเลือกรับเงินบำเหน็จ หรือ เงินบำนาญ จากกรมบัญชีกลาง
กรณีเลือกรับบำเหน็จ สมาชิกจะได้รับเงินก้อนจาก กบข. เป็นเงินสะสมของตัวเอง + เงินสมทบจากรัฐ + ผลตอบแทนที่ กบข. นำไปลงทุน

กรณีเลือกรับบำนาญ สมาชิกจะได้รับเงินก้อนจาก กบข. เป็นเงินสะสมของตัวเอง + เงินที่รัฐนำส่งให้ คือ เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม(ถ้ามี) รวมกับผลตอบแทนที่ กบข.นำไปลงทุน

ส่วนข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับเงินทางเดียวเท่านั้น คือ เงินบำเหน็จ หรือบำนาญจากกรมบัญชีกลาง

คำถามอื่นๆที่น่าสนใจ

คำถาม : ถ้าลาออก(จากราชการและกบข.)ก่อนครบ 5 ปี จะได้เงินส่วนของรัฐสมทบไหม หรือต้องโดนหักอะไรหรือไม่

คำตอบ : การลาออกจากราชการทุกกรณี สมาชิกจะได้รับเงินสะสมของสมาชิกและเงินสมทบจากรัฐคืนไปทั้งหมด

 

 ครูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณข้อมูลจาก กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข )