วันพุธ, กันยายน 27, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันข้าราชการพลเรือน ย้ายไปสังกัดท้องถิ่น ต้องทำอย่างไรกับเงิน กบข.

ข้าราชการพลเรือน ย้ายไปสังกัดท้องถิ่น ต้องทำอย่างไรกับเงิน กบข.

Advertisement

ข้าราชการพลเรือน ย้ายไปสังกัดท้องถิ่น ต้องทำอย่างไรกับเงิน กบข.

เมื่อสมาชิกได้รับคำสั่งให้โอนย้ายไปท้องถิ่นแล้วสามารถติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเดิมที่เป็นผู้ออกคำสั่งให้โอนย้ายเป็นผู้จัดทำเรื่องขอรับเงินคืนให้สมาชิก

ข้าราชการพลเรือน ย้ายไปสังกัดท้องถิ่น ต้องทำอย่างไรกับเงิน กบข.

เอกสารแนบประกอบในการขอรับเงินคืน ดังนี้

1. แบบขอรับเงินคืน แบบ กบข. รง 008/1/2555 (https://bit.ly/2G7moGh)

ข้าราชการพลเรือน ย้ายไปสังกัดท้องถิ่น ต้องทำอย่างไรกับเงิน กบข.

Advertisement

2. สำเนาคำสั่งให้โอนย้าย พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีโอนเงิน)

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ หน่วยงานต้นสังกัดเดิม ต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสาร รวมถึงให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดลงนาม เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถจัดส่งเอกสารมายัง ส่วนงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341

อนึ่ง หาก กบข. ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วนถูกต้อง และได้ทำการตรวจสอบยอดเงินนำส่งถูกต้อง กบข. จะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่ท่านภายใน 7 วันทำการ พร้อมกับจะมีจดหมายแจ้งรายละเอียดยอดเงินให้ท่านทราบ ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบขอรับเงินคืน

ขอบคุณเนื้อหาจาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คำนวณเงินบำนาญ คำนวณบำนาญออนไลน์ เงินบำนาญข้าราชการทั้งสมาชิก กบข. และ ไม่เป็นสมาชิก กบข.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments