ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

8768

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ทั้งส่วนที่เป็นสมาชิก กบข. และ ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณนี้ (30 กันยายน) เพือให้ทุกท่านได้วางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม สำหรับการดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณ ซึ่งในปัจจุบันการรับสิทธิประโยชน์ของ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ นั้น จะมีการรับสิอทธิประโยชน์ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่เป็นสมาชิก กบข. และ รูปแบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ซึ่งจะมีรายละเอียดในการรับผลประโยชน์ดังนี้ครับ

 

กรณีข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการเป็นสมาชิก กบข.

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

 

กรณีข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45777&Key=infographics