ข้าราชการ เบิกค่าหมอพุ่งเท่าตัว! เล็งหารือมาตรการคุม

388

    นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง
เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบประมาณกลางประจำปีงบประมาณ 2558
ส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
ออกมาสูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ถึง 6,416 ล้านบาท หรือติดลบ 10.7%
หรือสูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ไม่น่าเกิน 3,000 ล้านบาท

    “การเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงสิทธิการเบิก
จ่ายดังกล่าวหลายเรื่องด้วยกันเช่นค่าห้อง ค่าอาหาร อุปกรณ์ในการบำบัดรักษา
และอวัยวะเทียม ที่เพิ่มรายการใหม่ๆ เข้ามา 95 รายการ
อัพเดทราคาของเดิมด้วยบางส่วน รวมแล้วกว่า 200 รายการ” นายมนัส กล่าว

    ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะใช้วิธีตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้
โดยการเบิกจ่ายส่วนเกิน 6,416 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 6
หมื่นล้านบาทในปี 2558 จะไปตั้งงบรายจ่ายชดใช้ในปีงบประมาณ 2560
และจะใช้วิธีการเดียวกันนี้ในปีงบประมาณ 2559 เช่นเดียวกัน
ส่วนในอนาคตอาจต้องมีการหารือเพื่อหามาตรการควบคุมรายจ่ายต่อไป

 ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2558