แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว และแบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 – ป.6 คลิกที่นี่…

10979

แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์
แบบฝึกคิดเลขเร็ว และแบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 – ป.6 คลิกที่นี่…

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน พบกันกับ ครูอัพเดตดอทคอม อีกแล้วนะครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีแบบฝึกหัดดีๆมาฝากคุณครูอีกแล้วครับ ซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแน่นอนครับ…

โดย วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมี แบบฝึกหัด หรือ แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เป็น แบบฝึกคิดเลขเร็ว และ
แบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 – ป.6  มาให้ได้ดาวน์โหลดกันครับ  ซึ่ง แบบฝึกคิดเลขเร็ว และ แบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 – ป.6
เป็นนวัฒกรรมทางการศึกษาที่ทางท่าน ศน.คำตา  อ้วนสาเล  ศน.สพป.นภ. 1 ได้เผยแพร่ไว้ในห้องนิเทศออนไลน์
ทางทีมงานครูอัพเดตคอทคอม  ต้องขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว และแบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 - ป.6
แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว และแบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 – ป.6

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          แบบฝึกคิดเลขเร็ว 20 ชุด  
แบบฝึกคิดคำนวณ 20 ชุด       เฉลยคิดคำนวณ 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       คิดเลขเร็ว  คู่มือการใช้    ชุดที่ 1    ชุดที่ 2   ชุดที่ 3   ชุดที่ 4   ชุดที่ 5   ชุดที่ 6 
ชุดที่ 7   ชุดที่ 8   ชุดที่ 9     ชุดที่ 10  ชุดที่ 11    ชุดที่ 12     ชุดที่ 13   ชุดที่ 14
ชุดที่ 15   ชุดที่ 16   ชุดที่ 17   ชุดที่ 18   ชุดที่ 19   ชุดที่ 20
คิดคำนวณ  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2   ชุดที่ 3   ชุดที่ 4   ชุดที่ 5   ชุดที่ 6   ชุดที่ 7   ชุดที่ 8
ชุดที่ 9   ชุดที่ 10   ชุดที่ 11   ชุดที่ 12   ชุดที่ 13   ชุดที่ 14
ชุดที่ 15   ชุดที่ 16   ชุดที่ 17   ชุดที่ 18   ชุดที่ 19   ชุดที่ 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4       แบบฝึกคิดเลขเร็ว      ชุดที่ 1       ชุดที่ 2   ชุดที่ 3   ชุดที่ 4    ชุดที่ 5   ชุดที่ 6
ชุดที่ 7   ชุดที่ 8   ชุดที่ 9   ชุดที่ 10    ชุดที่ 11         ชุดที่ 12      ชุดที่ 13
ชุดที่ 14      ชุดที่ 15      ชุดที่ 16   ชุดที่ 17      ชุดที่ 18      ชุดที่ 19     ชุดที่ 20
แบบฝึกคิดคำนวณ  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2   ชุดที่ 3   ชุดที่ 4   ชุดที่ 5   ชุดที่ 6   ชุดที่ 7
ชุดที่ 8   ชุดที่ 9   ชุดที่ 10   ชุดที่ 11   ชุดที่ 12   ชุดที่ 13
ชุดที่ 14   ชุดที่ 15   ชุดที่ 16   ชุดที่ 17   ชุดที่ 18   ชุดที่ 19   ชุดที่ 20

ชุดที่ 14   ชุดที่ 15   ชุดที่ 16   ชุดที่ 17   ชุดที่ 18   ชุดที่ 19   ชุดที่ 20 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       แบบฝึกคิดเลขเร็ว            เฉลยคิดเลขเร็ว            ปกและคำชี้แจง
                                         แบบฝึกคิดคำนวณ           เฉลยคิดคำนวณ
ติดตามข่าวสาร วงการศึกษาไทย ได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มา   ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.คำตา  อ้วนสาเล  ศน.สพป.นภ. 1