คนละครึ่งเฟส 5 คนละ 800 บาท ครม. เห็นชอบอนุมัติโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 เริ่มให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65

1435

คนละครึ่งเฟส 5 คนละ 800 บาท ครม. เห็นชอบอนุมัติโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 เริ่มให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65

advertisement

คนละครึ่งเฟส 5 คนละ 800 บาท ครม. เห็นชอบอนุมัติโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 เริ่มให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65
คนละครึ่งเฟส 5 คนละ 800 บาท ครม. เห็นชอบอนุมัติโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 เริ่มให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65

ครม. อนุมัติโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เสนอ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยเห็นชอบกรอบวงเงิน 2.12 หมื่นล้านบาท ให้คนละไม่เกิน 800 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ ให้กับผู้ที่มีสิทธิจำนวน 26.5 ล้านคน โดยสามารถนำไปใช้จ่ายร่วมกับรัฐบาลทั้งค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า รวมถึงบริการที่กำหนดในอัตรา 50% เริ่มให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65 ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สูงสุดวันละ 150 บาท เช่นเดิม เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

ขอบคุณเนื้อหาจาก Sanook News

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี

สศค. รับโอนย้ายข้าราชการ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สศค.

advertisement

ขอพระราชทานเครื่องราช 2565 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565