คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com วันศุกร์ที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น.

516

คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com วันศุกร์ที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น.

คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com วันศุกร์ที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 วิธิลงทะเบียน 2ช่องทาง วันที่ 23 กันยายน 2565

คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 5 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com วันศุกร์ที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เปิดสิทธิคงเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ โครงการคนละครึ่ง (โครงการฯ) ระยะที่ 5 มีสิทธิคงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ จากประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังจะนำสิทธิคงเหลือดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ โดยกระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ รอบใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 จนถึงวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น.

ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 5 รอบเก็บตก ผ่าน www.คนละครึ่ง.com คลิกที่นี่ 

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้ ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น.

ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 5 รอบเก็บตก ผ่าน www.คนละครึ่ง.com คลิกที่นี่ 

สิทธิประโยชน์ คนละครึ่ง เฟส 5

ขอบคุณเนื้อหาจาก กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

เรื่องน่าสนใจ : เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์บัตรคนจน เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565

ลิงก์ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 วิธิลงทะเบียน 2ช่องทาง วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 06.00-22.00 คลิกลงทะเบียนที่นี่!!

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตกผ่าน www.คนละครึ่ง.com วันศุกร์ที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/