Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครบแล้วทุกวิชา!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

Advertisement

8

 

ระดับชั้น ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ 

เปิดอ่านเพิ่มเติม>>

ระดับชั้น ม.3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)

วิชาภาษาไทย 

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาวิทยาศาสตร์

เปิดอ่านเพิ่มเติม>>

ระดับชั้น ม.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาสังคมศึกษา

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ 

เปิดอ่านเพิ่มเติม>>

ขอบคุณที่มา : สทศ.


Advertisement