Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครบแล้วทุกสาระ!! เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 13 ส.ค. 2561)

Advertisement

0

สวัสดีครับเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐานได้เผยแพร่ เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากที่เคยประกาศรอบแรกเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. ภาษาไทย คลิกที่นี่

2. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

3. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

4. นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่

5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่

6. สุขศึกษา และพลศึกษา คลิกที่นี่

7. ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิกที่นี่

8. ศิลปะ-ดนตรี คลิกที่นี่

9. ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิกที่นี่

10. ภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่

11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกที่นี่

12. คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

13. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่

14. การงานอาชีพ คลิกที่นี่

15. ปฐมวัย คลิกที่นี่

16. การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิกที่นี่   

17. การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิกที่นี่  

กิจกรรมท้องถิ่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน) *ยังไม่ได้เผยแพร่

ที่มา :  เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561


Advertisement