Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครบแล้วทุกสาระ!! เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 13 ส.ค. 2561)

Advertisement

สวัสดีครับเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐานได้เผยแพร่ เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากที่เคยประกาศรอบแรกเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. ภาษาไทย คลิกที่นี่

2. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

3. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

4. นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่

5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่

6. สุขศึกษา และพลศึกษา คลิกที่นี่

7. ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิกที่นี่

8. ศิลปะ-ดนตรี คลิกที่นี่

9. ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิกที่นี่

10. ภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่

11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกที่นี่

12. คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

13. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่

14. การงานอาชีพ คลิกที่นี่

15. ปฐมวัย คลิกที่นี่

16. การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิกที่นี่   

17. การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิกที่นี่  

กิจกรรมท้องถิ่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน) *ยังไม่ได้เผยแพร่

ที่มา :  เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561


You might also like