Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครม.คืน 525 อัตราเกษียณโรงเรียนขนาดเล็ก

ครม.คืน 525 อัตราเกษียณโรงเรียนขนาดเล็ก

Advertisement

ครม.คืน 525 อัตราเกษียณโรงเรียนขนาดเล็ก

เพิ่มเพื่อน
ครม.คืน 525 อัตราเกษียณโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
ครม.คืน 525 อัตราเกษียณโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน

Advertisement

Advertisement

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบคืนอัตราเกษียณอายุราชการตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 525 อัตราให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน จำนวน 490 โรง ของปีงบประมาณ 2559-2560 ซึ่งการคืนอัตรากำลังดังกล่าวที่ประชุมต้องการให้คืนเป็นตำแหน่งพนักงานราชการ แต่ตนได้ชี้แจงว่าจำเป็นต้องคงอัตราเป็นข้าราชการครูไว้ เพื่อมุ่งเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบด้วยว่าการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กยังมีความจำเป็นต้องคงโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1,941 แห่งไว้จากโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดประมาณ 15,000 แห่ง เพราะโรงเรียนเหล่านี้ไม่สามารถยุบหรือควบรวมได้ เนื่องจากโรงเรียนในกลุ่มดังกล่าวเป็นโรงเรียนที่มีความสำคัญต่อผู้เรียน และชุมชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของคนในพื้นที่.

ครูอัพเดตดอทคอม ต้อง ขอขอบคุณที่มาจากเพจ At HeaR

You might also like