ครม. มี มติเห็นชอบ ตามที่ ศธ.เสนอแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย

1356

ครม. มี มติเห็นชอบ ตามที่ ศธ.เสนอแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย

 

ครม. มี มติเห็นชอบ ตามที่ ศธ.เสนอแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย
ครม. มี มติเห็นชอบ ตามที่ ศธ.เสนอแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย

 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย ดังนี้

 

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

 

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ.

นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ.

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นรองเลขาธิการ กอศ.

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.2) เป็นรองปลัด ศธ.

นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค ศธภ.10 เป็นรองปลัด ศธ.

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ.

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)

 

สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ศธ. ครั้งนี้ก็ถือว่าได้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของงาน รวมถึงพิจารณาความสามารถของแต่ละคนที่ได้คัดเลือกให้ไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆ

 

เพราะตนต้องดูองคาพยพของหน่วยงานที่มีผู้บริหารระดับ 11 ให้สอดคล้องตามกันไปด้วย เนื่องจากผู้ที่เข้ามาช่วยงานจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและพร้อมขับเคลื่อนงานการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน

 

สำหรับตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ คือ รองเลขาฯ กพฐ.และรองเลขาฯ กอศ.นั้น ขณะนี้ตนอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่มีความเหมาะสมต่อไป

 

ทั้งนี้ในส่วนของตำแหน่งเลขานุการ รมว.ศธ.นั้น ในการประชุม ครม.ครั้งนี้ ยังไม่ได้มีการพิจารณา ซึ่งจะนำเข้าในการประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้า  รมว.ศธ. กล่าว…

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหาและติดตามอ่านต่อที่…

 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารวงการศึกษาที่  ครูอัพเดตดอทคอม