ครม. อนุมัติงบ 359 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียน โรงเรียน ใน สพฐ.

485

ครม. อนุมัติงบ 359 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียน โรงเรียน ใน สพฐ.

ครม. อนุมัติงบ 359 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียน โรงเรียน ใน สพฐ.
ครม. อนุมัติงบ 359 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียน โรงเรียน ใน สพฐ.

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบงบประมาณกลาง จำนวน 359 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการซ่อมแซมบูรณาอาคารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ถูกภัยพิบัติต่าง ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา จำนวน 68 แห่ง โดย สพฐ.จะรับไปดำเนินการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม และให้เกิดความคุ้มค่า ซึ่งโรงเรียนและนักเรียนจะต้องได้รับประโยชน์มากที่สุด เพราะเป็นงบฯที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและฉุกเฉิน

เพิ่มเพื่อน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) จำนวน 28 คน เพื่อทดแทนกรรมการ สกศ.ชุดเดิมที่หมดวาระไปแล้ว โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชน 1 คน กรรมการที่เป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 1 คน กรรมการผู้แทนคณะสงฆ์ 2 รูป และกรรมการผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสาลามแห่งประเทศไทย 1 คน กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น 1 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 21 คน โดยเร็วๆ นี้ จะมีการมอบนโยบายให้คณะกรรมการ สกศ.ชุดใหม่อย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาสภาการศึกษาได้มีบทบาทขับเคลื่อนภารกิจนโยบายการศึกษาให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2565 พบว่า การศึกษาไทยสูงขึ้น 3 อันดับ สูงสุดในรอบ 5 ปี ทั้งนี้ตนเชื่อว่าการทำงานของคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่จะเชื่อมต่อการทำงานร่วมกันได้ ซึ่งคณะกรรมการ สกศ.ชุดใหม่จะต้องทำงานให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…ที่ใกล้จะเสร็จทันในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอน

“ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่ง น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ แทนนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยคาดว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ จะมอบหมายภารกิจงานการศึกษาให้รับผิดชอบต่อไป” คุณหญิงกัลยา กล่าว.

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่านใจเพิ่มเติม สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565