ครม.เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ ปี 2564 รวมหยุด 24 วัน

2079
ครม.เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ ปี 2564 รวมหยุด 24 วัน
ครม.เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ ปี 2564 รวมหยุด 24 วัน

ครม.เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ ปี 2564 รวมหยุด 24 วัน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ครม.เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ ปี 2564 รวมหยุด 24 วัน โดยได้เพิ่ม วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 ดังนี้

 

ครม.เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ ปี 2564 รวมหยุด 24 วัน
ครม.เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ ปี 2564 รวมหยุด 24 วัน

 

1. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน

2. วันที่ 12 เมษายน 2564 เทศกาลสงกรานต์

3. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

4. วันที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล

 

ครม.เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ ปี 2564 รวมหยุด 24 วัน
ครม.เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ ปี 2564 รวมหยุด 24 วัน

 

ส่วนวันหยุด ประจำภาคเหนือ  วันที่ 26 มีนาคม 2564 วันไหว้พระธาตุ
วันหยุด ประจำภาค อีสาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันงานบุญบั้งไฟ
วันหยุด ประจำภาค ใต้ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 วันสารทเดือนสิบ
วันหยุด ประจำภาค กลาง วันที่ 21 ตุลาคม 2564 วันออกพรรษา
และเลื่อนวันหยุดชดเชย วันปิยะมหาราช มาเป็นวันที่ 22 ตุลาคม 2564