ครม.ไฟเขียว​ 4 โครงการ “ลดภาระประชาชน​ -​ กระตุ้นการใช้จ่าย

1226
ครม.ไฟเขียว​ 4 โครงการ "ลดภาระประชาชน​ -​ กระตุ้นการใช้จ่าย‼
ครม.ไฟเขียว​ 4 โครงการ “ลดภาระประชาชน​ -​ กระตุ้นการใช้จ่าย‼

ครม.ไฟเขียว​ 4 โครงการ “ลดภาระประชาชน​ -​ กระตุ้นการใช้จ่าย‼

ครม.ไฟเขียว​ 4 โครงการ “ลดภาระประชาชน​ -​ กระตุ้นการใช้จ่าย‼
1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 16,380 ล้านบาท
– วงเงิน 200 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 6 เดือน
(1,200 บาท ตลอดโครงการ)
– เริ่ม ก.ค. ถึง ธ.ค.64

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ วงเงิน 3,000 ล้านบาท
– วงเงิน 200 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 6 เดือน
(1,200 บาท ตลอดโครงการ)
– เริ่ม ก.ค. ถึง ธ.ค.64

** ระยะเวลาโอนเงิน กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้กำหนดให้ทราบภายหลัง

3.โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 วงเงิน 93,000 ล้านบาท
– รัฐฯ​ ร่วมจ่าย​ 50% ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน​
– แบ่งให้ใช้สิทธิ์ 2 รอบๆ ละ 1,500 บาท
– ผู้ใช้สิทธิ์เดิม 15 ล้านคน ตั้งแต่ ก.ค. และเดือน ต.ค. ถึง ธ.ค.
– ลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน

** รายละเอียดลงทะเบียน กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

4.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ วงเงิน 28,000 ล้านบาท -​ รัฐบาลสนับสนุนในรูปแบบ e-voucher นำไปซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา
– ใช้จ่ายอย่างน้อยไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน จึงจะสามารถได้ e-voucher
– สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท

** รายละเอียดอื่นๆ​ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ครม.ไฟเขียว​ 4 โครงการ “ลดภาระประชาชน​ -​ กระตุ้นการใช้จ่าย  จาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์