วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ปีที่ 12 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่

ครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ปีที่ 12 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่

Advertisement

 

ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่

ครูดีไม่มีอบายมุข เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 1 – 8 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่มีอบายมุขหรือสามารถลดละเลิกอบายมุข รวมทั้งสามารถสร้างผลงานที่เป็นการช่วยเหลือให้บุคคลอื่น ๆ ลด ละ เลิกอบายมุขได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน
“ครูผู้สอน” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

สำหรับโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 2566 เปิดรับสมัครแล้ว ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2566 นี้ โดยท่านจะต้องเคยได้รับ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข มาแล้ว ตั้งแต่ รุ่นที่ 1 – 9 โดยแบ่งตามปีการศึกษา ดังนี้
ปีการศึกษา 2554 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 1
ปีการศึกษา 2555 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 2
ปีการศึกษา 2556 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 3
ปีการศึกษา 2557 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 4
ปีการศึกษา 2558 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 5
ปีการศึกษา 2559 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 6
ปีการศึกษา 2560 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 7
ปีการศึกษา 2561 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 8
ปีการศึกษา 2562 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 9
คำชี้แจ้งตามคลิปด้านล่าง ค่ะ

รายละเอียดโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Advertisement

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 คลิกที่นี่

เอกสารประกอบ อบายมุข 6 คลิกที่นี่

ตัวอย่างการเขียนกรอกใบสมัครและตอบคำถามครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 คลิกที่นี่

ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก ครูดีไม่มีอบายมุข และ สื่อคอมครูจอย

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ครูดีไม่มีอบายมุข 2564 ใบสมัคร เอกสารต่างๆ ไฟล์ word ดาวน์โหลดที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments