ใบสมัครและประกาศส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุขปี2562

3267

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดทดอทคอมนำข่าวสารการส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี
การศึกษา 2562 และตัวอย่างผลงานมาฝากคุณครูทุกท่านนะคะ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๙) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๔) รายละเอียดดังภาพเอกสารค่ะ

ครูดีไม่มีอบายมุข

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโครงการ
รายละเอียดโครงการ
คำชี้แจงใบสมัคร
ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข
คำชี้แจงโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
ใบสมัครโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

                                                                                                                 
เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative