Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว !! กำหนดการสอบคัดเลือก “ครูผู้ช่วย” กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ

มาแล้ว !! กำหนดการสอบคัดเลือก "ครูผู้ช่วย" กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ

Advertisement

มาแล้ว !! กำหนดการสอบคัดเลือก “ครูผู้ช่วย” กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ.
ประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ

 

เพิ่มเพื่อน
มาแล้ว !! กำหนดการสอบคัดเลือก "ครูผู้ช่วย"  กรณีพิเศษ  สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563  อย่างเป็นทางการ
มาแล้ว !! กำหนดการสอบคัดเลือก “ครูผู้ช่วย” กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ

 

Advertisement

 

 

 

 

Advertisement

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ว1452 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ว1454 เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

1455 เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษา

 

ขอขอบคุณที่มา   สพร. สพฐ.