ด่วนที่สุด !!! การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) เพื่อเป็น ค่าตอบแทน  การจ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๑

2237

ด่วนที่สุด !!! การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) เพื่อเป็น ค่าตอบแทน  การจ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๑

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากครับ  ด้วย  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  มีหนังสือแจ้งถึง สพท. เรื่อง การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) เพื่อเป็น ค่าตอบแทน  การจ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๑  รายละเอียดดังนี้

advertisement

 

ด่วนที่สุด !!! การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) เพื่อเป็น ค่าตอบแทน  การจ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๑
ด่วนที่สุด !!! การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) เพื่อเป็น ค่าตอบแทน  การจ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๑

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (PDF) คลิกที่นี่

ว7686

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

advertisement

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

advertisement

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

 

ขอขอบคุณที่มา   สพร. สพฐ.