ที่ ศธ 04009/ว6504 การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2983
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
  1. ด่วนที่สุด 04009/ว 6504 หนังสือสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงฯ
  2. แบบสำรวจครุผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ขอบคุณที่มาข่าวจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ