ลิงก์ร่วมกิจกรรม ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน ชมรมพัฒนาและส่งเสริมข้าของแผ่นดิน

0
9961
ลิงก์ร่วมกิจกรรม ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน
ลิงก์ร่วมกิจกรรม ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน

Advertisement

ลิงก์ร่วมกิจกรรม ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน

ร่วมกิจกรรม “ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน” ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับข้อมูล 09.00 น.-21.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ชมรมพัฒนาและส่งเสริมข้าของแผ่นดิน ภายใต้ภาคีเครือข่ายองค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน

วิธีส่งผลงาน ให้คุณครูโพสต์เฟซบุ๊กของตนเอง โดยมีข้อความและรูปภาพประกอบ 4 รูปดังนี้

Advertisement

ข้าพเจ้านางสาวครูอัพเดตดอทคอม  ครูโรงเรียนครูอัพเดตดอทคอม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาครูอัพเดต เขต ๑
ขอเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์
ในกิจกรรม “ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการ การประกวดเสมาผู้มีผลงานเป็นเลิศเชิงประจักษ์
ภาพที่ ๑ ภาพตัวคุณครูกับนักเรียน(ที่แสดงออกถึงความสุข)
ภาพที่ ๒ ภาพขณะสอนนักเรียน
ภาพที่ ๓ ภาพกิจกรรมการใช้สื่อการสอนกับนักเรียน
ภาพที่ ๔ ภาพคุณครูปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนนอกเวลาราชการ

#ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน
#ชมรมพัฒนาและส่งเสริมข้าของแผ่นดิน
ส่งผลงานได้ที่ ปิดระบบลงทะเบียนแล้วค่ะ

เสร็จแล้วแคปภาพหน้าจอที่โพสต์แล้วแนบรูปภาพได้เลยค่ะ เกียรติบัตรรับหลังวันที่ 30 เมษายน นะคะ

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล