ลิงก์ร่วมกิจกรรม ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน ชมรมพัฒนาและส่งเสริมข้าของแผ่นดิน

9231
ลิงก์ร่วมกิจกรรม ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน
ลิงก์ร่วมกิจกรรม ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน

ลิงก์ร่วมกิจกรรม ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน ชมรมพัฒนาและส่งเสริมข้าของแผ่นดิน

ร่วมกิจกรรม “ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน” ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับข้อมูล 09.00 น.-21.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
ชมรมพัฒนาและส่งเสริมข้าของแผ่นดิน ภายใต้ภาคีเครือข่ายองค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน
ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน

วิธีส่งผลงาน ให้คุณครูโพสต์เฟซบุ๊กของตนเอง โดยมีข้อความและรูปภาพประกอบ 4 รูปดังนี้

ข้าพเจ้านางสาวครูอัพเดตดอทคอม  ครูโรงเรียนครูอัพเดตดอทคอม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาครูอัพเดต เขต ๑
ขอเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์
ในกิจกรรม “ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการ การประกวดเสมาผู้มีผลงานเป็นเลิศเชิงประจักษ์
ภาพที่ ๑ ภาพตัวคุณครูกับนักเรียน(ที่แสดงออกถึงความสุข)
ภาพที่ ๒ ภาพขณะสอนนักเรียน
ภาพที่ ๓ ภาพกิจกรรมการใช้สื่อการสอนกับนักเรียน
ภาพที่ ๔ ภาพคุณครูปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนนอกเวลาราชการ

#ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน
#ชมรมพัฒนาและส่งเสริมข้าของแผ่นดิน
ส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/wNhVQqvgkmghfJM47

เสร็จแล้วแคปภาพหน้าจอที่โพสต์แล้วแนบรูปภาพได้เลยค่ะ เกียรติบัตรรับหลังวันที่ 30 เมษายน นะคะ

 

ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ :เปิดเทอม 2565 ศธ.เน้นจัดการเรียนการสอน on-site

เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1/2565 ตรวจ ATK ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียน เข้มมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เน้น On-Site