วันเสาร์, กันยายน 23, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันครูภาษาไทยดีเด่น 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565

ครูภาษาไทยดีเด่น 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565

Advertisement

ครูภาษาไทยดีเด่น 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้อนุมัติผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565 จำนวน 9 คน เรียบร้อยแล้ว โดยครูที่ได้รับรางวัลจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่ประกาศเกียรติคุณ

รายชื่อครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565 จำนวน 9 คน ดังนี้
1) นางน้ำทิพย์ อิทธิศักดิ์ธนเดช ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2) นางสาวพัตรา จันทร์ทอง ครูโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) จังหวัดราชบุรี สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ สุขเจริญ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4) นางสาววราภรณ์ พรหมศร ครูโรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5) นางสาววิภา วัฒนะ ครูโรงเรียนคลองพูลวิทยา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
6) นางสาวศรีเรือน จิตอารีย์ ครูโรงเรียนบ้านปรางค์ จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
7) นายสุทธิเกียรติ เพิ่มขึ้น ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
8) นางสาวอรพิณ สนธิกุล ครูโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และ
9) รองศาสตราจารย์อุบล เทศทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ครูภาษาไทยดีเด่น 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565

Advertisement

ครูภาษาไทยดีเด่น 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่านใจเพิ่มเติม ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ที่ได้รับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําปี 2565 ระดับประเทศ

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X