Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครูเตรียมเฮได้พักชำระหนี้1-2ปี

Advertisement

ครูเตรียมเฮได้พักชำระหนี้1-2ปี
„”กำจร”เผย รมว.ศธ.หารือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
เล็งพักชำระหนี้ครู 1-2 ปี พร้อมจัดอบรมสร้างวินัยทางการเงินให้
หลังพบครูมีปัญหาพฤติกรรมการใช้จ่าย

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (23 มิ.ย.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร
ศธ.ได้หารือเรื่องปัญหาหนี้สินครูร่วมกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี โดยมีแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครู อาทิ
การพักชำระหนี้ระยะเวลา 1-2 ปี การรวมหนี้สินเอาไว้ทีเดียว ทั้งนี้
จะต้องเป็นหนี้กับธนาคารออมสิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ขณะเดียวกันทางธนาคารออมสินจะเข้ามาช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ครู
โดยจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ครูมีวินัยในการใช้จ่ายเงินมากขึ้น
รวมทั้งแนะนำให้ครูจัดทำบัญชีครัวเรือน
เพื่อที่ครูจะได้รู้รายรับรายจ่ายของตนเองในแต่ละเดือน
ซึ่งหลักการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่ายแล้ว ส่วนรายละเอียด
ศธ.จะต้องมีการประสานกับกระทรวงการคลัง
เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหาต่อไป

Advertisement

Advertisement

“ ตัวเลขหนี้สินครูขณะนี้ยังไม่นิ่ง เพราะครูมีการกู้ยืมเงิน
และชำระหนี้อยู่ตลอดเวลา
ซึ่งการปล่อยกู้จากแหล่งต่างๆให้ครูสามารถกู้ยืมเงินได้มากและง่ายขึ้น
ก็ยิ่งสร้างหนี้สินครูให้มากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้
การที่ครูเป็นหนี้สินจำนวนมาก ก็มีปัจจัยมาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของครู
จึงเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้
อย่างไรก็ตามระบบสัญญาเงินกู้ของประเทศไทยจะเป็นระบบสัญญาที่ผูกมัดลูกหนี้
เช่น จะต้องชำระหนี้ทุกงวด และการล้างหนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
เป็นต้น ดังนั้น
จะต้องมีการหารือกับธนาคารออมสินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูถึงแนวทางในการแก้
ปัญหาหนี้ครู ในรูปแบบต่างๆอย่างละเอียดอีกครั้ง ” ปลัด ศธ.กล่าว.“

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์

You might also like