ครูเฮ!! ปลัด ศธ.ลงนามขยายเพดานให้กู้เงิน

1778
เงินกู้ครู
หนี้ครู

ครูเฮ!! ปลัด ศธ.ลงนามขยายเพดานให้กู้เงิน

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2563 โดยได้เพิ่มวงเงินให้ข้าราชการครูสามารถกู้ยืมเงินได้รายละไม่เกิน 500,000 บาท จากเดิมให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 300,000 บาท และขยายแหล่งหนี้ โดยให้กู้ยืมไปชำระหนี้บัตรเครดิต และบัตรสินเชื่อเงินสดที่มีอยู่เดิม ขยายระยะเวลาผ่อนชำระคืนภายใน 12 ปี (144 งวด) จากเดิมผ่อนชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด) รวมทั้งได้ลดระยะเวลาการรับราชการเป็น 3 ปี จากเดิมรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีและให้ผู้ที่เคยกู้ยืมและชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วได้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนอีก ซึ่งขณะนี้ตนได้เซ็นลงนามร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า สำหรับร่างหลักเกณฑ์นี้ จะมุ่งเน้นการปล่อยกู้ให้แก่ข้าราชการครูที่มีภาระหนี้สินในอัตราดอกเบี้ยที่สูง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่จะปล่อยกู้ให้นี้มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการสร้างภาระหนี้ให้แก่ข้าราชการครูกลุ่มนี้เพิ่มไปอีก เพราะทางคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯจะพิจารณาจากหลักฐานการเป็นหนี้จริงและจะไม่ให้ผู้กู้เป็นผู้ถือเงิน แต่ทางคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯจะเป็นผู้ชำระหนี้ให้ข้าราชการครูแทน ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าครูจะไม่นำเงินเหล่านี้ไปใช้อย่างอื่นได้แน่นอน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้หารือกับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แล้ว โดย รมว.ศธ.กำชับว่า เรื่องใดที่เป็นการช่วยลดภาระหนี้ครูก็ขอให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม

“สำหรับเงินกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล โดยเมื่อปี 2562 มีวงเงิน จำนวน 100 ล้านบาท และปล่อยกู้ให้ครูไปแล้ว ประมาณ 5,000 คน เหลือเงิน 49 ล้านบาท แต่ในปี 2563 ได้รับงบประมาณมาเพิ่มอีก จำนวน 51 ล้านบาท ดังนั้นขณะนี้มีเงินรวมทั้งสิ้นจากกองทุนนี้อีก จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาปล่อยกู้ให้กับกลุ่มครูที่มีหนี้สินที่กำลังเดือดร้อนได้เร็ว ๆนี้” นายประเสริฐ กล่าว.

ที่มาข่าวจาก  At HeaR