Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครูเฮ!! สพฐ.รับนโยบาย “หมอธี” ลดภาระงานครู เพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น

Advertisement

14 ส.ค.61 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ให้ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำเนินการลดภาระงานของครูผู้สอน ให้เหลือแต่งานสอนเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ครูมีเวลาสอนเด็กมากขึ้น โดยให้เอางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนออกจากครูให้มากที่สุด

ดังนั้น สพฐ.จะเชิญตัวแทนครูโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส มาหารือเพื่อให้ครูเสนอแนะว่ามีงานอะไรบ้างที่สร้างภาระให้กับครู และงานอะไรที่จะต้องนำออกจากหน้าที่ครู และเมื่อครูไม่ได้ดูแลแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร คือ ผอ.โรงเรียน , ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จะต้องจัดระบงานตรงนี้ให้ไหลลืนต่อไป

“ในหลักการ สพฐ.จะต้องรับฟังความคิดเห็นของครู ว่าอะไรที่เป็นภาระของครูทั้งหมด และรับฟังความคิดเห็นของโรงเรียนแต่ละขนาดด้วย เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก งานอะไรที่โรงเรียรับได้หากครูไม่ทำแล้ว หรืองานอะไรที่รับไม่ได้และทำไม่ไหว และโรงเรียนขนาดกลางที่สิ่งไหนทำได้ 

รวมถึงโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีอะไรบ้างที่โรงเรียนดูแลตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระครู หรือถ้าดูแลไม่ได้ก็ต้องหาคนมาช่วยทำแทนครู อย่างไรก็ตาม หลังรับฟังความคิดเห็นแล้ว สพฐ.ก็จะนำข้อมูลมาแยกเป็นกลุ่ม ว่างานอะไรบ้างที่เป็นภาระของครูโดยไม่จำเป็น จากนั้นผ่ายบริหาร คือ ผอ.โรงเรียน , เขตพื้นที่ฯ และ สพฐ.ก็จะต้องมาดูว่าจะจัดการกับภาระงานนี้อย่างไรต่อไป

เบื้องต้น มีทั้งจะให้โรงเรียนขนาดใหญ่จัดครูธุรการไปรวมไว้และดำเนินการให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก และมีทั้งให้เขตพื้นที่ฯ รับงานไปดูแล รวมถึงให้ สพฐ.ลดการสั่งการลงไปด้วย” นายบุญรักษ์ กล่าว

ขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 15.37 น.

 

 


You might also like