Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครูเฮ!! สพฐ.รับนโยบาย “หมอธี” ลดภาระงานครู เพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น

Advertisement

0

14 ส.ค.61 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ให้ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำเนินการลดภาระงานของครูผู้สอน ให้เหลือแต่งานสอนเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ครูมีเวลาสอนเด็กมากขึ้น โดยให้เอางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนออกจากครูให้มากที่สุด

ดังนั้น สพฐ.จะเชิญตัวแทนครูโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส มาหารือเพื่อให้ครูเสนอแนะว่ามีงานอะไรบ้างที่สร้างภาระให้กับครู และงานอะไรที่จะต้องนำออกจากหน้าที่ครู และเมื่อครูไม่ได้ดูแลแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร คือ ผอ.โรงเรียน , ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จะต้องจัดระบงานตรงนี้ให้ไหลลืนต่อไป

“ในหลักการ สพฐ.จะต้องรับฟังความคิดเห็นของครู ว่าอะไรที่เป็นภาระของครูทั้งหมด และรับฟังความคิดเห็นของโรงเรียนแต่ละขนาดด้วย เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก งานอะไรที่โรงเรียรับได้หากครูไม่ทำแล้ว หรืองานอะไรที่รับไม่ได้และทำไม่ไหว และโรงเรียนขนาดกลางที่สิ่งไหนทำได้ 

รวมถึงโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีอะไรบ้างที่โรงเรียนดูแลตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระครู หรือถ้าดูแลไม่ได้ก็ต้องหาคนมาช่วยทำแทนครู อย่างไรก็ตาม หลังรับฟังความคิดเห็นแล้ว สพฐ.ก็จะนำข้อมูลมาแยกเป็นกลุ่ม ว่างานอะไรบ้างที่เป็นภาระของครูโดยไม่จำเป็น จากนั้นผ่ายบริหาร คือ ผอ.โรงเรียน , เขตพื้นที่ฯ และ สพฐ.ก็จะต้องมาดูว่าจะจัดการกับภาระงานนี้อย่างไรต่อไป

เบื้องต้น มีทั้งจะให้โรงเรียนขนาดใหญ่จัดครูธุรการไปรวมไว้และดำเนินการให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก และมีทั้งให้เขตพื้นที่ฯ รับงานไปดูแล รวมถึงให้ สพฐ.ลดการสั่งการลงไปด้วย” นายบุญรักษ์ กล่าว

ขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 15.37 น.

 

 


เพิ่มเพื่อน

Advertisement

You might also like