ครูโคราชจวก ศธ.เต้นตาม คสช. สั่งวันครู งดจัดสันทนาการ

500

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.อดิศร เนาว์นนท์ คณบดีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นกรณี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
ได้มอบนโยบายการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559 โดยในวันที่ 16
มกราคม ควรทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือจิตอาสา
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม ทั้งนี้
ควรงดจัดกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่ทำตามสมัครใจในยามว่าง
เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด
ซึ่งเป็นเพียงการเล่นตามเอาใจ คสช. ของผู้บริหาร สพฐ. เท่านั้น


ภาพจาก มติชนออนไลน์

ทั้งที่นโยบายดังกล่าวไม่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแต่อย่างใด
ผู้บริหาร ศธ.
ควรเอาสติปัญญาไปคิดนโยบายที่มีผลกระทบและยั่งยืนต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มากกว่า วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ยังอยู่ในห้วงช่วงเทศกาลปีใหม่
หลายแห่งจึงถือโอกาสจัดกิจกรรมปีใหม่ร่วมด้วย
ทำให้ครูต่างโรงเรียนได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน สิ่งที่ผู้บริหาร ศธ.
ควรต้องรีบดำเนินการคือทบทวนโครงสร้างและบทบาทของคุรุสภามากกว่ามาเต้นตาม
คสช. ในเรื่องปลีกย่อยอย่างนี้ ขณะนี้คุรุสภาเสมือนองค์กรล้มเหลว
ไม่มีความชัดเจนในอนาคต ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครูได้

ด้านนายประพิศ นวมโคกสูง อดีตครูดีเด่นของคุรุสภา กล่าวว่า
กิจกรรมวันครูถือเป็นการจัดงานที่ให้เกียรติศักดิ์ศรีและเป็นขวัญกำลังใจของ
ครูทั่วประเทศ กิจกรรมสันทนาการ ส่วนใหญ่เริ่มภาคบ่าย ศธ. ทราบดี
การแข่งกีฬา สามารถสร้างความสามัคคีให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ส่วนการจัดเลี้ยงและจับสลากชิงโชค ช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย
ที่ผ่านมาพี่น้องเพื่อนครูได้ร่วมจัดกิจกรรมต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลา
60 ปี
โดยยึดหลักให้เกียรติยกย่องเชิดชูครูและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่มาถึงยุคนี้ แม้ไม่มีคำสั่งห้ามจัด แต่ควรงดแทน ศธ. ต้องตอบสังคมด้วย
ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีควรงดจัดกิจกรรมสันทนาการ
ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
บางแห่งจัดงานเฉพาะช่วงเช้า ซึ่งเป็นการทำบุญตักบาตร และมอบโล่รางวัล
ส่วนภาคบ่ายตัดทิ้งเกรงจะมีปัญหา บางเขตได้เลี่ยงบาลี
อ้างผู้จัดเป็นสมาคมครูในพื้นที่จัด ไม่เกี่ยวกับเขตพื้นที่แต่อย่างใด

 

ที่มาภาพและเนื้อหาข่าวจาก  มติชนออนไลน์ วันที่ 12 มกราคม 2559