ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ครู กทม. ครั้งที่ 1/2564 และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย กทม.

3180

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ครู กทม. ครั้งที่ 1/2564 และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย กทม.

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ครู กทม. ครั้งที่ 1/2564
ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ครู กทม. ครั้งที่ 1/2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ครู กทม. ครั้งที่ 1/2564
ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ครู กทม. ครั้งที่ 1/2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ 

สรุปผังที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จำนวนผู้เข้าสอบแต่ละสนาม จำแนกกลุ่มวิชา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

เรื่องน่าสนใจ : ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2564 ผลสอบครูอาชีวะ65 ประกาศ ภายในวันที่ 21 ก.พ. 2565

ขอบคุณที่มา : https://teacherbkk.thaijobjob.com/

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/