คลังข้อสอบ พร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพฯ สสวท.

18663
คลังข้อสอบ พร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพฯ สสวท.
คลังข้อสอบ พร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพฯ สสวท.

คลังข้อสอบ พร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพฯ สสวท. 

สวัสวัสดีค่ะวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีคลังข้อสอบจาก สสวท. มานำเสนอให้กับคุณครูทุกท่านเลือกนำไปใช้กันค่ะ เนื่องจากเป็นช่วงใกล้สอบ o-net และ nt

คลังข้อสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)    

 ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)                                  

   ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ).                                  

  ประจำปี 2560 P.1 P.2P.3P.4P.5 (เฉลยคำตอบ)  ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)                  

 ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)

วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประจำปี 2554  (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.