คลังคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6 จาก สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

5885
คลังคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6 จาก สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
คลังคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6 จาก สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี คลังคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6 จาก สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาฝากคุณครู เด็กและผู้ปกครองทุกท่านค่ะซึ่งครูอัพเดตดอทคอมเชื่อว่า คลังคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6  จะเป็นแนวทางให้คุณครูและผู้ปกครองทุกท่าน นำไปให้เด็กๆ ได้ฝึกท่องในช่วงปิดเทอม ไปดูตัวอย่างไฟล์กันเลยนะคะ

คลังคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6 จาก สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
คลังคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6 จาก สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

คู่มือฉบับนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หมวด คือ

 1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 155 คำ
 2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 159 คำ
 3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 154 คำ
 4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 258 คำ
 5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 254 คำ
เพิ่มเพื่อน

6.คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 253 คำ

 1. ภาคผนวก

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดวงคำศัพท์ที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา แต่ละระดับควรรู้ไว้ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 250-300 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 350-450 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 550-700 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 750-950 คำ(คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)

สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะทำงาน ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ที่ได้จากการศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด การวิเคราะห์รวบรวม คำศัพท์จากเอกสาร หนังสือเรียนภาษาอังกฤษของแต่ละระดับชั้นดังนี้

 1. Projects: Play & Learn (Student’s Book 1-6)
 2. Projects: Play & Learn (Activity Book 1-6)
 3. Smile 1-6
 4. Smile 1-6 (Workbook)
 5. Gogo Loves English 1-6
 6. Gogo Loves English 1-6 (Workbook)
 7. Bounce now (Student’s Book 1-6)
 8. Bounce now (Workbook 1-6)

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณที่มาจากจาก สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ เพจ สื่อและใบงาน ครูส้มโอ ที่แบ่งปันคลังคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6 ให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้นะคะและหวังว่า  จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านค่ะ