Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คลังหนังสือแบบเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ป.1-ม.6 1,306 เล่ม อ่าน/ดาวน์โหลดฟรี

Advertisement

 วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำเสนอคลังหนังสือแบบเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ป.1-ม.6 1,306 เล่ม ซึ่งสามารถอ่าน/ดาวน์โหลดได้ฟรีครับ

          หนังสือ
หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆได้
สำหรับหนังสือ หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้
จะมีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลง
อยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได้
โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ให้มีลักษณะการนำเสนอที่สอดคล้องและคล้าย
คลึงกับการอ่านหนังสือ
ทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน แต่จะมีลักษณะพิเศษ คือ
สะดวกและรวดเร็ว
ในการค้นหา และผู้อ่านสามารถอ่าน พร้อมๆ
กันได้โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืนห้องสมุด
เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุดทั่วๆ ไป

เพิ่มเพื่อน

กดไลค์เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

Advertisement

อ่าน/ดาวน์โหลดหนังสือทั้งหมดได้ที่นี่ครับ  :  http://210.246.188.51/

จัดทำโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ โทร
02-281-2517 ต่อ 228
ดูแลระบบโดย : กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

วิธีการเข้าอ่านหนังสือ ให้เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านดังภาพครับ

Advertisement

You might also like