คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์คุณสมบัติลูกหนี้ อ่านเกณฑ์คุณสมบัติ สมัครได้เลย

2305

คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์คุณสมบัติลูกหนี้ อ่านเกณฑ์คุณสมบัติ สมัครได้เลย

คลินิกแก้หนี้ 2
คลินิกแก้หนี้ 2

ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 64 สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โครงการนี้ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

โดยลูกหนี้ใหม่จะได้รับมาตรการผ่อนปรน “สูตรจ่ายเท่าที่ไหว” จนถึงสิ้นปี 64
ลูกหนี้ที่ชำระหนี้เฉลี่ยมากกว่า 40% ของค่างวด จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1-2%

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือติดต่อโครงการคลินิกแก้หนี้ผ่าน LINE และ Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM รวมทั้งติดต่อ Call Center โทร. 1443 ได้ทุกวัน เวลา 9.00-17:00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  https://bit.ly/3wURDe2

คลินิกแก้หนี้
คลินิกแก้หนี้

เรื่องน่าอ่าน >>เปิด 4 มาตรการ แก้ไขปัญหา หนี้ครู

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา โครงการคลินิกแก้หนี้ได้ดำเนินการปรับเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการฯ และผู้สมัครรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3 “สูตรจ่ายเท่าที่ไหว” ในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นปี 2564 ซึ่งลูกหนี้ที่ชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่างวดตามสัญญาจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยร้อยละ 1-2 ต่อปี รวมทั้งได้ปรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกแก่ลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้สามารถสมัครและส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ และเมื่อได้รับอนุมัติจะเริ่มปรับโครงสร้างหนี้ได้ โดยส่งภาพหลักฐานการตอบรับเงื่อนไขและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่กำหนด ควบคู่กับการส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ รวมทั้งลูกหนี้ในโครงการฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้ นอกจากนี้ สำหรับลูกหนี้รายใหม่ที่เข้าโครงการฯ ยังปรับอัตราดอกเบี้ยให้เหลือเพียงอัตราเดียวที่ร้อยละ 5 ต่อปี

ล่าสุด จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ (กคน.) จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติลูกหนี้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน จากเดิมที่ต้องมีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2564

เรื่องน่าอ่าน >>ลุ้นแนวทางแก้หนี้ครู “เลิกทำประกันเงินกู้-ลดดอกเงินฝากและกู้

แนวทางแก้ปัญหาหนี้ครูล่าสุด เชิญประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯร่วมแก้หนี้ครู

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูลและภาพ คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์คุณสมบัติลูกหนี้ อ่านเกณฑ์คุณสมบัติ สมัครได้เลย จากธนาคารแห่งประเทศไทย