คลิปการเสวนา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 ตัวชี้วัด ภาค 2 ตามเกณฑ์ PA

1234

คลิปการเสวนา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 ตัวชี้วัด ภาค 2 ตามเกณฑ์ PA

คลิปการเสวนา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 ตัวชี้วัด ภาค 2 ตามเกณฑ์ PA
คลิปการเสวนา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 ตัวชี้วัด ภาค 2 ตามเกณฑ์ PA

คลิปรายการห้องเรียนอารมณ์ดี พุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 การเสวนา หัวข้อ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 ตัวชี้วัด ภาค 2 ตามเกณฑ์ PA โดย ครูโทนี่ และ อ.วิริยะ

ชมคลิปรายการห้องเรียนอารมณ์ดี ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 ตัวชี้วัด คลิกที่นี่

คลิปที่เกี่ยวข้อง Live รายการ ห้องเรียนอารมณ์ดี : เราใช้ ว PA ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนได้อย่างไร ? วันพุธที่ 20 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

คลิปการเสวนา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 ตัวชี้วัด ภาค 2 ตามเกณฑ์ PA
คลิปการเสวนา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร ให้ครบ 8 ตัวชี้วัด ภาค 2 ตามเกณฑ์ PA

ห้องเรียนอารมณ์ดี พุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 การเสวนา หัวข้อ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 ตัวชี้วัด ภาค 2 ตามเกณฑ์ PA โดย ครูโทนี่ และ อ.วิริยะ

ชมคลิปรายการห้องเรียนอารมณ์ดี ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 ตัวชี้วัด คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 349 โรงเรียน

Live รายการ ห้องเรียนอารมณ์ดี : เราใช้ ว PA ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนได้อย่างไร ? วันพุธที่ 20 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.