Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คลิปรับน้องอนาจารโผล่อีก ท่าร่วมเพศซ้ำรอยกล้วยทับ

Advertisement

คลิปรับน้องอนาจารโผล่อีก ท่าร่วมเพศซ้ำรอยกล้วยทับ
คลิปรับน้องอุบาทว์โผล่ซ้ำรอย“รับน้องกล้วยทับ”ถอดเสื้อเหลือแต่กางเกงทำท่า
ร่วมเพศ สกอ.สั่งตรวจสอบด่วน
ชี้ปีหน้าต้องกำชับห้ามจัดกิจกรรมที่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรม ขณะที่อธิการบดี
มร.สส.ขอสละเงินประจำตำแหน่งรับผิดชอบ เดินหน้าสอบวินัย 4 ก.ย.นี้

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
จากกรณีที่สังคมออนไลน์ได้มีการโพสต์และแชร์คลิปวิดีโอ ที่ใช้ชื่อว่า
“รับน้องกล้วยทับ”
ซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (มร.สส.)
โดยมีการแสดงท่าทางเหมือนการมีเพศสัมพันธ์ เพียงแต่ไม่ถอดเสื้อผ้า
โดยถูกประชาชนตำหนิถึงการกระทำดังกล่าวอย่างหนัก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุดวันที่ 3 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ในโลกออนไลน์ได้มีการโพสต์ และแชร์คลิปวิดีโอการรับน้องของ
ของมหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.)พระนคร ซึ่งมีความยาวคลิป 0.27 วินาที
โดยภาพที่ปรากฏในคลิปมีการแสดงท่าทางร่วมเพศของนักศึกษารุ่นน้องชายที่นุ่ง
กางเกงขาขั้น และเปลือยท่อนบนกับนักศึกษารุ่นพี่
โดยในคลิปเริ่มต้นจากการที่นักศึกษาชายสามคนคลานเข้ามาหานักศึกษารุ่นพี่สอง
คนที่นอนอยู่จากนั้นมีการแสดงท่าทางลักษณะร่วมเพศ
ในขณะที่มีนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นร้องร่วมร้องเพลงและส่งเสียงเชียร์กัน
อย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปดังกล่าวจำนวนมาก
โดยส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยไม่น่าจะอนุญาติให้จัด
เพราะมีความไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อปรากฎอยู่ในคลิปต้องเร่งตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตนเองจริงหรือไม่
และรายงานผลกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยด่วน
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้การจัดกิจกรรมรับน้อง
และประชุมเชียร์คงต้องมีการกำชับให้ทุกมหาวิทยาลัยดูแลการจัดกิจกรรมที่
หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมในบริบทของไทยด้วย
โดยต้องไม่ให้มีกิจกรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา สกอ.
เน้นแต่เรื่องการรับน้องที่ต้องปลอดความรุนแรง ปลอดแอลกอฮอล์
และไม่เป็นการบังคับรุ่นน้อง
แต่ปีต่อไปต้องเพิ่มเติมการไม่ให้จัดกิจกรรมที่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมด้วย

Advertisement

ด้าน รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
มทร.พระนคร กล่าวว่า ยอมรับว่าภาพที่ปรากฎในคลิปเป็นนักศึกษาของ มทร.พระนคร
ชั้นปี 1 และปี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา
ทันทีที่ทราบว่าเด็กมีการจัดกิจกรรมรับน้องที่ไม่เหมาะสมทางมหาวิทยาลัยก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เรียกนักศึกษามาตักเตือน และตัดคะแนนความประพฤติ 20%
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบกิจกรรมรับน้องมาเป็นกิจกรรมเพื่อ
บำเพ็ญประโยชน์แทน เช่น กิจกรรมสองมือน้องเพื่อคลองสะอาด
เพื่อสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม

“มหาวิทยาลัยได้นำนโยบายของ สกอ.
มาใช้จัดทำเป็นประกาศมาตรการหลักเกณฑ์การรับน้องที่ชัดเจน
โดยเน้นการรับน้องสร้างสรรค์ กำหนดให้จัดกิจกรรมเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น
โดยปีนี้กำหนดให้จัดถึงวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา
ส่วนภาพในคลิปดังกล่าวเป็นกลุ่มนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้องชาย
และนักศึกษาที่มี
ลักษณะเพศที่สามชวนกันเล่นกิจกรรมในช่วงพักกลางวันบริเวณโถงด้านล่างอาคาร
ยอมรับว่าเด็กก็เล่นสนุกสนานจนเกินขอบเขต
ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเมื่อทราบก็เรียกมาตักเตือน และลงโทษแล้ว
โดยทุกคนก็ยอมรับว่าไม่ได้เจตนา และไม่คาดคิดว่าจะเกิดผลเสีย
และรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็ได้ตักเตือนด้วยว่าต่อไปให้ทำและคิดอย่างรอบคอบ”

ด้าน รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี
มร.สส.กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลิ
ป “รับน้องกล้วยทับ”ว่า คณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการสอบสวนในวันที่ 4
ก.ย.2558 เวลา 09.00 น. และจะสรุปผลชี้แจงต่อสาธารณะในวันที่ 7 ก.ย.2558
ทั้งนี้ในฐานะที่ตนเป็นอธิการบดี
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ
ซึ่งเบื้องต้นจะสละเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์เป็นเวลา 1
เดือน เพื่อนำเงินไปจัดกิจกรรมอบรมพฤติกรรมนักศึกษา รวมทั้ง ผศ.ดร.ไพบูลย์
แจ่มพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผศ.ดร.ประทีป วจีทองรัตนา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ก็จะสละเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วยเช่นกัน
ซึ่งรวมเงินทั้ง 3 คนแล้วเป็นเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
ซึ่งมากเพียงพอที่จะนำนักศึกษาประมาณ 50 คนเข้ารับการอบรม
โดยตนอยากนำเด็กไปอบรมในค่ายทหารที่เขาชะโงก จังหวัดปราจีนบุรี

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวินัย กล่าวว่า
กระบวนการสอบวินัยจะเริ่มจากนักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้องปี 1 จำนวน 6 ราย
ซึ่งเป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิป
แต่หากระหว่างการสอบสวนพบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องก็จะขยายผลการสอบสวนต่อไป
อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องใหญ่มาก
ซึ่งอธิการบดีได้กำชับว่าให้เร่งดำเนินการสอบวินัย และสรุปผลโดยเร็วที่สุด
ส่วนจะมีการลงโทษในขั้นใดนั้น ยังไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้
ขอให้มีการพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน
แต่ยอมรับว่าคลิปที่ปรากฎเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม
มีผลกระทบต่อสังคมและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

ขณะที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ตนได้เน้นย้ำในที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.)ถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าที่ผ่านมามีจุดบกพร่องตรงส่วนไหนบ้าง ทั้งนี้
นโยบายเรื่องการรับน้องของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
มีความชัดเจนอยู่แล้วว่ากิจกรรมรับน้องใหม่จะต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ แต่
สกอ.ก็ทำหน้าที่แค่กำกับดูแลมหาวิทยาลัยเท่านั้น
จะลงไปให้สั่งการคงทำไม่ได้ ดังนั้น
ต้องมาทบทวนว่าวิธีการนำนโยบายไปสู่ปฎิบัติของแต่ละสถาบันได้ดำเนินการอย่าง
เข้มงวดแล้วหรือไม่ จนทำให้มีข้อบกพร่องเกิดขึ้น.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 18:54 น.

You might also like