“ความรักดีดี มีอยู่รอบตัว” สพฐ. ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วาเลนไทน์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย และรู้จักให้กำลังใจกัน”

1660
“ความรักดีดี มีอยู่รอบตัว” สพฐ. ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วาเลนไทน์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย และรู้จักให้กำลังใจกัน”
“ความรักดีดี มีอยู่รอบตัว” สพฐ. ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วาเลนไทน์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย และรู้จักให้กำลังใจกัน”

“ความรักดีดี มีอยู่รอบตัว” สพฐ. ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วาเลนไทน์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย และรู้จักให้กำลังใจกัน”

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีความรักดีดีมาฝากทุกท่านครับ สพฐ.ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ภายใต้กรอบแนวความคิด “ความรัก ความปรารถนาดี ความห่วงใย และรู้จักให้กำลังใจกัน” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

“ความรักดีดี มีอยู่รอบตัว” สพฐ. ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วาเลนไทน์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย และรู้จักให้กำลังใจกัน”

โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. ประกวดคลิปสั้น โดยใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ เช่น TIKTOK

2. การประกวดผลงานภาพถ่าย เพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ โดยมีกรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดี ห่วงใย และรู้จักให้กำลังใจกัน

3. การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การรณรงค์ด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน หรือภาพกราฟิก

4. กิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

“ความรักดีดี มีอยู่รอบตัว” สพฐ. ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วาเลนไลน์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย และรู้จักให้กำลังใจกัน”
“ความรักดีดี มีอยู่รอบตัว” สพฐ. ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วาเลนไทน์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย และรู้จักให้กำลังใจกัน”

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ คุณจีระวรรณ ปักกัดตัง ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. เบอร์โทรศัพท์ 02-288-5599 หรือที่คิวอาร์โค้ดภายในรูปแนบ

“ความรักดีดี มีอยู่รอบตัว” สพฐ. ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วาเลนไลน์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย และรู้จักให้กำลังใจกัน”
“ความรักดีดี มีอยู่รอบตัว” สพฐ. ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วาเลนไทน์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย และรู้จักให้กำลังใจกัน”

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ.