วันพุธ, กันยายน 27, 2023
Google search engine
หน้าแรกจิตวิทยาสำหรับครู8 สัญญาณ  บ่งบอก ความเป็นครู  ในตัวคุณ

8 สัญญาณ  บ่งบอก ความเป็นครู  ในตัวคุณ

8 สัญญาณ  บ่งบอก ความเป็นครู  ในตัวคุณ

Advertisement

สำหรับท่านที่เป็นครูอยู่แล้ว   หรือคนที่อยากเป็นครู ลองดูสิว่าท่านมีคุณสมบัติทุกข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้หรือไม่  การสร้างการเปลี่ยนแปลง  ในทางที่ดีในด้านต่างๆ ให้กับเด็กผ่านทาง  การจัดการศึกษา นอกจากหลักสูตรแล้ว  ยังมี ลักษณะบุคลิกภาพ  ของ ความเป็นครู  ซึ่งแฝงอยู่ในตัวครู  ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

1.มีความสงสาร  เห็นอกเห็นใจเด็ก
ครูที่มีความเข้าใจและใจดี กับนักเรียน จะทำให้นักเรียนมีความคิดว่าครูคือคนในครอบครัว  ที่เมื่อครูให้ทำกิจกรรม
ก็จะทำอย่างเต็มที่ เด็กบางคนเรียนไม่ทันเพื่อน ครูที่พยายามทุกอย่างเพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ
ทั้งในและนอกห้องเรียน  นั้นบ่งบอกการที่ครู  มีความสงสาร และเห็นอกเห็นใจนั้นเอง

2.มีความหลงใหลในการสอน 
ครูที่มีความหลงใหลในการสอน จะเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นต่อเด็กและการเรียนรู้   มีการเตรียมการสอนที่ดี
มีเอกสารประกอบการสอนที่ดี  จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีจุดหมาย  และบรรลุจุดหมายนั้น

3.มีความขยัน มุ่งมั่น 
ครูต้องพบกับภาระงานมากมายในทุกวัน   แต่ความขยันและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ การจัดการเรียนรู้เป็นไปได้
ไม่ว่ามีอุปสรรคอะไร   ครูก็สามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้  ก็ด้วยความมุ่งมั่น  และขยันหมั่นเพียร

4.มีความกล้าหาญ  
อาชีพครูต้องยืนหยัด  และมีกล้าหาญ ไม่แพ้อาชีพ ทหาร  หรือตำรวจ เช่นกัน อาจมีบางครั้งที่นักเรียน  มีความขัดแย้งในครอบครัว   ครูคือบุคคลหนึ่งที่จะช่วยให้ ปัญหาของนักเรียน  ผ่านพ้นไปได้  เช่น  ปัญหาการคุกคามทางเพศของคนในครอบครัว   ยาเสพติด ความกล้าหาญในตัวครูจะไม่ปล่อยให้ ปัญหาเหล่านั้นชนะครูได้

5.มีแรงบันดาลใจ
ถึงแม้ว่าการสอนจะเป็นมากกว่าการเรียนการสอน แต่การมุ่งเน้นไปที่มาตรฐานและการประเมินผล ก็มีความสำคัญ
ขึ้นทุกปี ครูต้องเผชิญกับแรงกดดันที่จะได้รับผลลัพธ์    และผลการประเมินที่เป็นตัวเลขและข้อมูล  เชิงปริมาณ
จนอาจเกิดความท้อแท้ในการทำงาน   แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือ  การที่ครูเป็นคนมีแรงบันดาลใจ ยกตัวอย่างเช่น
คุณครูบนดอย   ครูที่สอนบนเกาะ   เป็นต้น

6.มีความคิดสร้างสรร 
ครูคิดนอกกรอบและลองสิ่งใหม่ ๆ  มักเป็นครูที่ได้ใจนักเรียน   เพราะนอกจากมีความรู้ด้าน วิชาการแล้ว  ครูมีความคิดสร้างสรร   มักได้ใจนักเรียน   เช่น  ครูที่แต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ของตนมาสอน    ครูที่มีการประเมินให้นักเรียนได้ที่หนึ่งทั้งห้อง    เป็นต้น

Advertisement

7.มีความมุ่งหวังในสิ่งที่ดี
การเรียนการสอนที่ไม่ได้ผล   เพราะความคาดหวังของครูต่ำทำให้เกิดผลการเรียนที่ไม่ดี   หากบอกว่าเด็กทำไม่ได้หรอก   ข้อสอบโอเน็ตยากไป   แสดงว่ามีความคาดหวังในทางลบ   แต่เมื่อไหร่ที่ครูมีความมุ่งหวังในทางที่ดี  เช่น   ข้อสอบโอเน็ต  นักเรียนเราก็ทำได้เช่นเดียวกับนักเรียนในเมือง   คือหวังผลไว้สูงสำหรับนักเรียนทุกคน  และกระตุ้นให้พวกเขาไปถึงเป้าหมาย   การสอนที่มีคุณภาพต้องใช้การมองโลกในแง่ดีและมองเห็นความสำเร็จของนักเรียนก่อนที่จะเกิดขึ้น  สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในการสอนคือความสำเร็จเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน  แล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่เรื่องผลสัมฤทธิ์
เข้ากับ สำนวนที่ว่า  “ฝันให้ไกล  ไปให้ถึง”

8.มีความคล่องแคล่ว คล่องตัว
ครูที่มีอารมณ์ขันเพื่อที่จะผ่านความวุ่นวาย  และความสับสนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  กับเหตุการณ์และนโยบาย  โดยมีทักษะทางเทคโนโลยี  และทักษะสังคม  ที่จะช่วยให้เป็นคนที่มี  ความคล่องแคล่ว คล่องตัว ในตนเอง  เพราะปัจจุบันการแข่งขันมีสูงทุกอาชีพ   ดังนั้น  คนที่มี ความคล่องตัว จึงได้เปรียบ กว่าคนเฉื่อยชานั้นเอง

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ   กับบทความดีๆในวันนี้  ที่นำมาฝากหวังว่าคงให้แง่คิดดีๆ  ที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

 

เรียบเรียงโดย  ครูอัพเดตดอทคอม
อ้างอิงจาก https://www.thoughtco.com/signs-you-should-become-a-teacher-2081537
สืบค้น  30  มกราคม  2563

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments