Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการเลื่อนเงินเดือน ด้วยระบบร้อยละ

Advertisement

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 คุณ คุณนภัทร อินทรุณได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการเลื่อนเงินเดือน ด้วยระบบร้อยละ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

#ช่องโหว่ที่ร้ายแรงของการเลื่ิอนเงินเดือนแบบร้อยละของ​ สพฐ.ตั้งแต่​ 1​ เม.ย.2553 เป็นต้นมาซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนกลางและบุคลากร​ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)ในเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบมาแล้วและข้าราชการครูฯกำลังจะเข้่าสู่ระบบนี้ในการเลื่อนเงินเดือน​ 1​ เม.ย.62เป็นต้นไป​ คือ​

Advertisement

1.การที่ส่วนราชการมอบอำนาจการประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนให้สำนัก/เขตพื้นที่/สศศ.เป็นผู้ประกาศเอง​ (เพื่ิอกระจายอำนาจและลดปัญหาการร้องทุกข์ร้องเรียน)​

2.การแยกวงเงินและร้อยละของแต่ละสำนัก/เขตพื้นที่/สศศ.ออกจากกัน(ไม่ได้ใช้ร้อยละเดียวกันทั้งส่วนราชการหรือหน่วยงาน)

เกิดช่องโหว่อย่างไร?? นั่นหมายความว่า”อำนาจในการตัดสินใจกำหนดร้อยละขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงานที่กำหนดได้ตามใจชอบตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน”

นั่นหมายความว่าถ้ามีหน่วยงานในสังกัด20สำนัก/​225เขต/สศศ.ก็เท่ากับมีร้อยละการเลื่อนคือ246มาตรฐาน​

แล้วอะไรที่เป็นมาตรฐานกลางในการวัดผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในแต่ละส่วนราชการ???

คำตอบคือ”ไม่มี” เมื่อไหร่ที่เอาเกณฑ์การประเมินและเลื่อนเงินเดือนของแต่ละคนแต่ละสังกัดแต่ละจังหวัดทั้งประเทศมาเปรียบเทียบกัน​ ไม่สามารถตัดสินได้อย่างเป็นธรรมเพราะแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานการกำหนดร้อยละเป็นของตัวเองไม่ได้มาจากมาตรฐานกลางที่ใช้ร่วมกัน..

Advertisement

แล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในส่วนราชการ/หน่วยงานและกระทรวงนั้น??.

ก็คือเกิดความเหลื่อมล้ำในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในแต่ละสังกัด/หน่วยงาน/สำนัก/เขต

คนบรรจุพร้อมกันเงินเดือนเท่ากันอยู่ต่างหน่วยงานกันผลคะแนนการประเมินเท่ากัน​ แต่อยู่ต่างสังกัด/หน่วยงานกัน​จะได้เลื่ิอนเงินเดือนในร้อยละที่ต่างกัน.

คนบรรจุทีหลังเงินเดือนน้อยกว่าแต่อยู่ต่างสังกัดเมื่อได้เลื่อนเงินเดือนมากกว่าไปสักระยะหนึ่งเงินเดือนรุ่นน้องจะแซงรุ่นพี่..#อย่าคิดว่ามันไม่ผลกระทบ..

แล้วมันกระทบอะไรบ้าง???

.1.คนที่เงินเดือนมากกว่ามีโอกาสได้เลื่อนเงินเดือนด้วยฐานคำนวณระดับบนก่อน..ก็จะได้เลื่อนมากกว่าและเงินเดือนทิ้งห่างกันมากขึ้นไปเรื่อยๆ​

2.บรรจุพร้อมกันอายุราชการเท่ากันเมื่อเกษียณอายุราชการคนเงินเดือนมากกว่าได้เงินบำนาญมากกว่า
3.คนที่เงินเดือนมากกว่าโอกาสขอเครื่องราชฯชั้นสูงกว่าได้ก่อน​ ซึ่งมีผลต่อการเทียบความอาวุโสในการสอบเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น​

4.เงินเดือนเป็นเกณฑ์หนึ่งที่เทียบความอาวุโสในการสอบเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น(มากกว่าได้เปรียบ)​

5.ยังไม่นับรวมถึงเงินเดือนมากกว่ากู้เงินได้มากกว่าฐานะทางการเงินและสภาพเศรฐกิจที่ดีกว่า

#และสำคัญที่สุดคือกระทบขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน​ ทำให้ขาดแรงจูงใจ..คนที่ได้ร้อยละในระดับดีเด่นของหน่วยงานหนึ่งอาจได้ร้อยละเท่าคนทำงานระดับพอใช้ของอีกหน่วยงานหนึ่งแค่คิดก็หมดกำลังใจ..อย่าเถียงว่าค่าตอบแทนไม่มีความสำคัญต่อการทำงาน​

#เพราะมันคือแรงจูงใจในการทำงานที่ดีที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก : คุณนภัทร อินทรุณ

You might also like