คอร์สอบรมออนไลน์ Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

569

คอร์สอบรมออนไลน์ Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

คอร์สอบรมออนไลน์ Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

advertisement

คอร์สอบรมออนไลน์ Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
คอร์ส อบรมออนไลน์ Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลงทะเบียนด่วน คอร์ส อบรมออนไลน์ Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ขยายพรมแดนการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คอร์สอบรมออนไลน์ Metaverse Classroom คลิกที่นี่

คอร์สอบรมออนไลน์ Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
คอร์ส อบรมออนไลน์ Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

อบรมออนไลน์ Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ขยายพรมแดนการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom

advertisement

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คอร์สอบรมออนไลน์ Metaverse Classroom คลิกที่นี่

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก Starfish Academy

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฟรี!! โดย SET e-Learning เพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด