คอร์สอบรมโปรแกรม ClassPoint ออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 90 คน

894

คอร์สอบรมโปรแกรม ClassPoint ออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 90 คน

คอร์สอบรมโปรแกรม ClassPoint ออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 90 คน

คอร์สอบรมโปรแกรม ClassPoint ออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 90 คน
คอร์สอบรม โปรแกรม ClassPoint ออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 90 คน

ขอเชิญชวนคุณครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา สมัครเข้ารับการฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม ClassPoint สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 90 คน การสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม ClassPoint สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

คอร์สอบรมโปรแกรม ClassPoint ออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 90 คน
คอร์สอบรม โปรแกรม ClassPoint ออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 90 คน

สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ (สมัครรุ่นเดียวเท่านั้น) การสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม ClassPoint สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา

รุ่นที่ 1 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 21 ตุลาคม 2565 คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565 คลิกที่นี่

รุ่นที่ 3 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 คลิกที่นี่

รุ่นที่ 4 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565 คลิกที่นี่

รุ่นที่ 5 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ครับ กลุ่มพัฒนาครู สคบศ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก กลุ่มพัฒนาครู สคบศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฟรี!! โดย SET e-Learning เพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด