คอร์สอบรม ครูปฐมวัยออนไลน์ เสริมพลังห้องเรียนอนุบาล สสวท. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สมัครได้ถึง 26 ส.ค.นี้

1865

คอร์สอบรม ครูปฐมวัยออนไลน์ เสริมพลังห้องเรียนอนุบาล สสวท. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สมัครได้ถึง 26 ส.ค.นี้

คอร์สอบรม ครูปฐมวัยออนไลน์ เสริมพลังห้องเรียนอนุบาล สสวท. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สมัครได้ถึง 26 ส.ค.นี้
คอร์สอบรม ครูปฐมวัยออนไลน์ เสริมพลังห้องเรียนอนุบาล สสวท. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สมัครได้ถึง 26 ส.ค.นี้

เสริมพลังห้องเรียนอนุบาล สสวท. ชวนคุณครูปฐมวัยอบรมออนไลน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สมัครได้ถึง 26 ส.ค.นี้

ลงทะเบียนคอร์สอบรมคลิกที่นี่

คอร์สอบรม ครูปฐมวัยออนไลน์ เสริมพลังห้องเรียนอนุบาล สสวท. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สมัครได้ถึง 26 ส.ค.นี้
คอร์สอบรม ครูปฐมวัย ออนไลน์ เสริมพลังห้องเรียนอนุบาล สสวท. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สมัครได้ถึง 26 ส.ค.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญชวน คุณครูปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล และผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว อบรมจำนวน 13 ชั่วโมง ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 สิงหาคม 2565 โดยเข้ารับการอบรมได้ตามเวลาที่สะดวก ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครฟรี ที่ https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/courses

หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว และฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อนำตัวอย่างกิจกรรมไปใช้ในชั้นเรียนได้ สนใจสอบถามข้อมูลที่อีเมล [email protected]

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร

คู่มือการดําเนินงาน โครงการ อาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2565 แนวทางในการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ สพฐ.