คอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน) ลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน) 

1143

คอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน) ลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

คอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน) ลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน) 
คอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน) ลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

คอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน) วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. มุมมองหรือความสำคัญ ในการจัดการอาหารกลางวัน ให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไง ในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหาร แต่ละมื้อ คุณค่าทางโภชนาการ ของอาหาร เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วม คอร์สอบรม คลิกที่นี่

คอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน) ลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน) 
คอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน) ลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

มุมมองหรือความสำคัญ ในการจัดการอาหารกลางวัน ให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไง ในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหาร แต่ละมื้อ คุณค่าทางโภชนาการ ของอาหาร เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. คอร์สอบรม สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ลงทะเบียนเข้าร่วม คอร์สอบรม คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก Starfish Academy

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สพฐ.เปิดตัว คลังข้อมูลดิจิทัลครู-บุคลากร ระบบ HRMS.OBEC สพฐ.นำมาใช้จัดเก็บฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกณฑ์การย้ายครู 2565 คุณสมบัติการเขียนย้ายครู ปรับปรุงใหม่ เกณฑ์การเขียนย้ายครู 2565เขียนได้ 2 ครั้ง ต่อปี