คอร์สเรียนฟรี สำหรับครู การทำข้อตกลงพัฒนางาน วPA ฉบับคุณครู โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ Starfish Labz

1541

คอร์สเรียนฟรี สำหรับครู การทำข้อตกลงพัฒนางาน วPA ฉบับคุณครู โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ Starfish Labz

คอร์สเรียนฟรี สำหรับครู การทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ Starfish Labz
คอร์สเรียนฟรี สำหรับครู การทำข้อตกลงพัฒนางาน ว.PA ฉบับคุณครู โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ Starfish Labz

คอร์สเรียนฟรี สำหรับครู การทำข้อตกลงพัฒนางาน วPA ฉบับคุณครู ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง และข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย พร้อมรับเกียรติบัตรหลังจบคอร์สเรียน

ลิงก์เข้าคอร์สเรียนฟรี สำหรับครู การทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู คลิกที่นี่

รายละเอียดคอร์ส 
สร้างความเข้าใจ การทำข้อตกลงพัฒนางาน ว.PA มายาคติของการทำวิทยฐานะ ข้อดีของระบบ ว.PA ใหม่ และ 4 ปัจจัยความสำเร็จการพัฒนาการศึกษา เรียนรู้วิธีทำ ว.PA ร่วมกับผู้บังคับบัญชา โดยมีตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA ให้ใช้เป็นแนวทางเพื่อทำการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะใหม่

เพิ่มเพื่อน

Learning Outcomes 4 บทเรียน 2:00 ชั่วโมง
1. เข้าใจ 3 หลุมดำแห่งมายาคติ วิทยฐานะ

2. 10 ข้อดีของระบบ ว.PA และ 4 ปัจจัยความสำเร็จ

3. ครูจะเริ่มทำว.PA ร่วมกับผู้บังคับบัญชาอย่างไร

4. ตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA

ลิงก์เข้าคอร์สเรียนฟรี สำหรับครู การทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู คลิกที่นี่

รายละเอียด ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก Starfish Labz

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ขอเชิญเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สอบผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทันที