คอร์ส เรียนออนไลน์ การคิดสร้างสรรค์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนจบได้เกียรติบัตร

2999
คอร์ส เรียนออนไลน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอร์ส เรียนออนไลน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เก็บเกียรติบัตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี 

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสำหรับครูในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินความคิดสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพิ่มเพื่อน

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์ได้

2. ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมและวิธีการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ได้

3. ผู้เรียนสามารถประเมินระดับการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

” การคิดสร้างสรรค์ ”
( Creative Thinking )

จำนวนชั่วโมง : 6 ชั่วโมง ชั่วโมงเรียนรู้
เริ่มลงทะเบียน : 15 เมษายน 2020 (เริ่มลงทะเบียนแล้ว)
สิ้นสุดการเรียน : 30 กันยายน 2021

เรียนจบได้รับเกียรติบัตรฟรี

ลงทะเบียนเรียนได้ที่
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CU+CU009+2017/about

#คอร์สเรียน #เก็บเกียรติบัตร #onlinecourse
#คอร์สเรียนออนไลน์ #CU #เรียนออนไลน์

ครูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai mooc