คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่นี่

6276

คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่นี่

คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่นี่ สวัสดีครับ วันนี้ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม ขอรวมบรวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้เพื่อนสมาชิกได้เสริมความรู้และประสบการณ์ครับ วันนี้มีคอร์สเรียนมานำเสนอ 3 คอร์ส ดังนี้ครับ

advertisement

คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่นี่
คอร์สเรียน ออนไลน์ เรียน ออนไลน์ หลักสูตร อบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่นี่

วิธีการสมัครเรียน 

การลงทะเบียนเรียน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจบหลักสูตร
1. ท่านต้องเรียนครบทุกบทเรียน และทำแบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน รวมถึงแบบทดสอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้คะแนนในส่วนที่ใช้วัดผลหรือประเมินผลรวมกันไม่น้อยกว่า 50% จึงถือว่าท่านสอบผ่าน และสามารถขอรับใบ Certificate ได้
2. ท่านจะต้องเรียนให้จบหลักสูตรภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันแรกของการเข้าระบบเพื่อเรียนในหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้
3. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขยายเวลาการเปิด-ปิดระบบ e-Learning และการคืนค่าธรรมเนียมในการเข้าเรียนกับผู้เรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานในทุกกรณี

การชำระค่าเรียน
1. ผ่านระบบ Smart Bill payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด บนแพลตฟอร์ม TUNEXT
– ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังจากชำระเงินสำเร็จในระบบ

2. การโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.
เลขที่บัญชี 986-6-08069-2 สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
– ผู้เรียนแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินมาในระบบ
– ระบบจะใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการในการตรวจสอบการชำระเงิน และอนุมัติการเรียน
– ระบบจะทำการแจ้งยืนยันการชำระเงินไปที่ E-mail ของท่าน จึงจะสามารถเข้าเรียนได้

การเรียน
เมื่อท่านชำระเงินเพื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่บทแรก และไม่สามารถข้ามบทเรียนได้ ท่านจะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนในทุกๆ บทเรียน เพื่อเป็นการเก็บคะแนนระหว่างเรียน และเมื่อท่านเรียนจบ ท่านจะต้องทำแบบประเมินหลักสูตรก่อนการสรุปผลคะแนนทุกครั้ง เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการออก Certificate ในกรณีที่ท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียนคลิกที่นี่

เรียนออนไลน์ เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

คอร์สเรียนออนไลน์

1.TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน: นักบัญชีและนักลงทุนไม่รู้ไม่ได้ (GEN 213)

คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่นี่
คอร์สเรียน ออนไลน์ เรียน ออนไลน์ หลักสูตร อบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่นี่

TFRS 9 หรือ Thai Financial Report Standard 9 เป็นเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) 3 หัวข้อสำคัญที่บริษัทซึ่งใช้ TFRS 9 เป็นเครื่องมือทางการเงินควรทราบนั้น ได้แก่ Classification and Measurement, Impairment Loss, Derivatives and Hedge Accounting การใช้ TFRS 9 เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเมื่อต้องทำการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร นักบัญชีภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

advertisement

2.สื่อสารวิกฤต วิกฤตสื่อสาร (GEN 214)

คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่นี่
คอร์สเรียน ออนไลน์ เรียน ออนไลน์ หลักสูตร อบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่นี่

วิกฤต หมายถึง เหตุการณ์ที่มีลักษณะองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ

1. มีเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้น
2. เหตุการณ์มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่หายนะ
3. กระบวนการกลไกปกติที่มีอยู่ ไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ ต้องมีการออกแบบวิธีการพิเศษเฉพาะ
4. มีเงื่อนไขเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าไม่แก้ไขให้ทันการณ์ ก็อาจไม่มีโอกาสอีกเลย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป

3.อารยธรรมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน (GEN 210)

คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่นี่
คอร์สเรียน ออนไลน์ เรียน ออนไลน์ หลักสูตร อบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่นี่

อารยธรรมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาอารยธรรม และวัฒนธรรมของไทย ที่ครอบคลุมด้านสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ความคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญา อันเป็นรากฐานของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเน้นศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของสังคมสมัยใหม่ เป็นวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่มีขอบเขตในการศึกษาที่กว้างขวาง และมีหัวข้อที่หลากหลาย

advertisement

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป

คอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องราวที่น่าสนใจ อบรมออนไลน์ คอร์สเรียนออนไลน์ รับเกียรติบัตร จาก กบข.&SET หลักสูตร เลือกแผนการลงทุน กบข. ดีมีแต่ได้ โดยวิทยากร กบข. เช็ครายละเอียดที่นี่

เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ คอร์สอบรมออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ จากระบบ PSUMOOC คลิกที่นี่